Nietypowe gatunki zwierząt hodowlanych, takie jak kozy piżmowe